De aarde is in goede handen

De aarde is in goede handen

komen
* stilte
* gezongen votum
* groet
* Aan u behoort, o Heer der heren (lb 978:1,3,4)

buigen
* verootmoediging
* ps 119:46,47,48
* gebed

horen
* Psalmen 8
* De aarde is in goede handen
* HEER, onze God, hoe heerlijk is uw naam (ps 8a)

geven
* Apostolicum: gz 175a
* gebed
* collecte (zending en evangelisatie)

gaan
* Hoe groot zijt gij (opw 407)
* zegen

De dienst is ook te bekijken met deze link