De eerste Afrikaanse christen gaat blij naar huis

De eerste Afrikaanse christen gaat blij naar huis

Votum en groet
lied 217: 1, 3 en 5
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
gezang 218: 1 en 4
Jesaja 56: 1-8
Psalm 87: 3 en 4
verkondiging n.a.v. Hand 8:26-39
Psalm 96: 1 en 2
10 geboden
Psalm 119: 40
Dankbede en voorbede
collecte
lied 413: 1-3
Zegen

De dienst bekijken kan via deze link

Vorige
Psalm 19: 13
Volgende
Ester