De HEER is mijn banier – zondag 25 oktober 2020

De HEER is mijn banier – zondag 25 oktober 2020

Votum en zegen (door predikant)

Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet: Genade voor u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus

Lied: GK/Ps 146: 1 en 3 (a.u.b. melodie Joh de Heer)

Gebed

Introductie op thema ‘De Heer is mijn banier’

Bijbellezing: Exodus 17 (vers 1-16) (gemeentelid)

Preek over Exodus 17:15

Lied: GK 238: 1, 2, 3   Ik bouw op U

Gebed + voorbeden

Collecte (bij uitgang?)

Apostolische Geloofsbelijdenis – samen opzeggen

Zang: GK 239  ‘k Stel mijn vertrouwen

Zegen

De genade vd Heer Jezus, liefde v God en verbondenheid vd Heilige Geest met u allen

Uitleidende muziek: Opw 621 U bent mijn anker

 

Korte nabespreking via stellingen/vragen (zie afzonderlijke PPT-dia)

Klik hier voor de beamteksten.