De les van de ballingschap

De les van de ballingschap

votum en groet
liedboek 713 : 1 ,2
leefregels Deuteronomium 5 : 1 – 21
liedboek 79 : 3 , 5
gebed
Jeremia 29 : 4 – 14
Psalm 137 : 1 , 2
2 Kronieken 36 : 11 – 21
Psalm 137 : 3 , 3
verkondiging, de les van de ballingschap :
de oorzaak , ellende ,zegen , van de ballingschap
psalm 30 : 3 ,6 , 7
dankzegging en voorbede
collecte
GK- gezang 240 : 2 , 3
zegen