De vijand wordt instrument

De vijand wordt instrument

votum en groet
psalm 67 : 1 en 2
Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10)
opwekking 355
gebed
Handelingen 9 : 1 – 22
liedboek psalm 22 : 12
verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15
gezang 118 : 1 – 3
dankgebed
collecte
opwekking 334
zegen