Palmzondag

Palmzondag

Stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 93 : 1 – 3
Lezing van de wet
Zingen: Ps. 25 : 4, 5, 6
Gebed
Schriftlezing: Zacharias 9 : 9 – 10
Zingen: Ps. 24 : 1 – 4
Tekst: Matteüs 21 : 1 – 9
Verkondiging
GK06, Gz. 88 (Uw opgang naar Jeruzalem)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opw. 585 (Er is een dag)
Zegen