Dienst 13 november

Dienst 13 november

votum en groet
psalm 95 : 1 – 3
Wet van God
liedboek 898 : 1 en 2
gebed
Exodus 3 : 1 en 2 – 6
preek deel 1
gezang 171 : 1 en 2
Exodus 3 : 7 – 10 en 11 – 14
preek deel 2
opwekking 770
gebed
collecte
gezang 261
zegen