Dienst 16 januari

Dienst 16 januari

Votum+groet
Zingen: OW 688 Genade zo groot
Gebed
Lezen Mat 18: 21-35
Tienermoment
Zingen Psalm 103: 3 (nieuwe berijming)
Lezen Rom 12: 1-2
Preek
Zingen OW 629 Waar vergeving is
Wetslezing Rom 12: 9-21
Lied GK06 Gez 167:1,3 Samen in de naam van Jezus
Gebed
Collecte
Lied LB 912: 1,5 Neem mijn leven laat het Heer
Zegen