Psalm 19: 13

Psalm 19: 13

Votum
Zegen
Gezang 132: 1-6
Tien geboden
Psalm 139: 11
Gebed
Lezen: Psalm 19
Zingen: Psalm 19: 5
Tekst: Psalm 19: 13
Preek
Psalm 8a
Dankgebed met voorbede
Collecte
Liedboek: 154b: 1-10
Zegen

De dienst is te volgen met deze link