Dienst 26 februari

Dienst 26 februari

stil gebed – votum en zegengroet
liedboek 868: 1, 2, 3 en 5
schuldbelijdenis: Ik heb U nodig (opw 763)
gebed om de opening van het Woord
Spreuken 29: 25
Galaten 2: 1 – 14
psalm 146: 1, 2
verkondiging
Fundament (opw 785)
geloofsbelijdenis
gezang 238: 1, 2, 3
dankzegging
collecte
Jezus alleen (opw 575)
zegen