Dienst 26 maart

Dienst 26 maart

votum en groet
gezang 168: 1 – 4
schuldbelijdenis/genadeverkondiging
leefregels: Lucas 6: 27 – 38
psalm 116: 2, 3 en 7
gebed
Engelen (E&R)
Lucas 22: 39 – 53; focus: 42 – 44
verkondiging
Heer wijs mij uw weg (opw 687)
gebed
gezang 181: 1, 4, 7 en 8
collecte
Ik zal er zijn (sela)
zegen