Dienst 27 juni 2021

Dienst 27 juni 2021

Votum en groet
LB lied 216: 1-3
een eerste woord
gebed om ontferming
LB lied 725: 1 en 4
kindermoment
GK gezang 255: 1-3
gebed om de opening van het woord
Prediker 11: 1-6
Matteüs 6: 25-34
LB lied 720: 1-5
apostolissche geloofsbelijdenis
LB lied 217: 5
dankgebed en voorbeden
collecte
GK gezang 254: 1-3
zegen