Dienst – 6e lijdenszondag

Dienst – 6e lijdenszondag

komen
gezongen votum
groet
dnp 24:1,2,5

horen
gebed
Hosanna, Hosanna
start kinderkring (gr.1-3)
Zacharia 9:9-10
overdenking
Hosanna in de hoge
einde kinderkring

vieren
uitleg avondmaal
gebed
Apostolicum
rondgang (+ lb 558:1,2,4 2x)

geven
gebed
collecte (Casa Lumina)

gaan
zegenlied
zegen

Volgende
Goede vrijdag