Dienst met avondmaal

Dienst met avondmaal

2e zondag lijdenstijd

vooraf
Breng ons samen
welkom
ps 103:6,7

komen
groet
lb 968:2

buigen
gebed
start kinderkring (gr.1-3)
uitleg avondmaal 1 (jezelf toetsen, uitnodiging en terugwijzing)
Aan uw tafel

horen
Matteüs 26:20-30
ps 117
ps 118:1,10
uitleg avondmaal 2 (bemoediging, Christus gedenken)
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
einde kinderkring

vieren
gebed
Apostolicum
rondgang (+ dnp 116)

geven
gebed
collecte (Stichting Fundament)

gaan
lb 968:5
zegen