Dienst met avondmaal

Dienst met avondmaal

Thuis (Sela)

welkom
gezongen votum
groet
ps 84:1,2,6

gebed voor Oekraïne
Hoe kan er in de wereld vrede zijn (wijs: lb 221)

gebed
kinderkringlied / start kinderkring
Exodus 12:21-30, 37-42
Nèt gered!
ps 124

uitleg bij het avondmaal
Apostolische Geloofsbelijdenis
gz 176:5
rondgang / ps 100, lb 885, ps 150

gebed
collecte

Toekomst vol van hoop (Sela)
zegen
Lopen op het water (opw 789)
___

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

* * *

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

* * *

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Volgende
Biduur