Dienst met bevestiging oudsten

Dienst met bevestiging oudsten

komen
stilte
gezongen votum
groet
dnp 136:1(a),2(v),8(m),11(a)

buigen
gebed

horen
Onder, boven, voor en achter
start kinderkringen (gr 1-3, 4-5)
Handelingen 20:17-38
Zorg voor jezelf en voor de kerk (Handelingen 20:28)
ps 16a (Ik val niet uit zijn hand)

bevestigen
uitleg over oudsten
vragen/antwoorden
lb 416:1

geven
gebed
collecte

gaan
gz 175b (wisselzang; zonder ‘amen’)
zegen