Dienst met dopen

Dienst met dopen

komen
gezongen votum
groet
ps 42a (Als een hert, mmv band)

buigen
Deuteronomium 5:6-21
gz 256:2,4

horen
gebed
start kinderkring
Matteüs 16:13-28
Jezus zien – en volgen (Matteüs 16:24)
lb 835:1,2

vieren
doopuitleg
doop Odessa Kloosterman
Meer dan een wonder (Sela, mmv band)

geven
gebed
collecte (Theol. Universiteit)

gaan
Zo zegent Hij jou (opw 746, mmv band)
zegen