Dienst met dopen

Dienst met dopen

– aansteken 1e adventskaars
– adventslied: lb 441:1

___

komen
afhankelijkheidsbelijdenis
groet
dnp 25:2

horen
gebed
Ik wens jou
start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6)
Marcus 10:13-16
Laat de kinderen bij mij komen
Wonderlijk
einde kinderkringen

vieren
uitleg bij de doop
Nicenum
dnp 105:3
doop Tess en Milan Buist, Jinte Boersema
Doop

geven
gebed
collecte (Congo)

gaan
gz 177:3,4
zegen

Volgende
Avondmaal