Dienst met dopen

Dienst met dopen

komen
stilte
gezongen votum
groet
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten (tekst zie onder, wijs: lb 162)

buigen

10 geboden
dnp 32:2

horen
gebed
God is een kunstenaar
start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6)
Genesis 2:25-3:13
Waar ben je? (verkondiging vanuit Genesis 3:9)
dnp 139:1,4,5,6
einde kinderkringen

vieren
inleiding op de doop
doop Evan Jan van Houten
Gebed om zegen

geven
gebed
collecte (diaconie)

gaan
Genade zo oneindig groot
zegen