Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

komen
stilte
gezongen votum
groet
lb 705:1,2,3

buigen
gebed

vieren
doopuitleg
dooplied (Sela)
doop Eelke Kornelis Rodenboog
ps 105:5

horen
gebed
start kinderkring (gr.7/8)
Spreuken 16:1-9
Goed afschuiven (Spreuken 16:3)
ps 90:1,8

bevestigen
uitleg bij het bijz. ambt
vragen / antwoorden
Neem mijn leven (lb 912)

geven
gebed
collecte (stichting Newbornlife)

gaan
Wees mijn verlangen (opw 520)
zegen