Dienst met dopen

Dienst met dopen

komen
votum
groet
ps 121

horen
gebed
Johannes 9:1-17
Jezus zien (Johannes 9:1-7)
lb 534

vieren
doopuitleg
gz 175a
doop Sarah van der Es
Wonderlijk
De zegen

geven
gebed
collecte voor Congo

gaan
lb 909:1,2
zegen