Dienst met openbare geloofsbelijdenis

Dienst met openbare geloofsbelijdenis

komen
stilte
gezongen votum
groet
Heer, u bent mijn leven (gz 177)

buigen

Matteüs 22:37-40 (BGT)
dnp 119:8,20,42

horen
gebed
start kinderkringen
1 Timoteüs 6:11-16
De wedstrijd van het geloof (1 Timoteüs 6:12)
Oceans

belijden
Waarom doe ik belijdenis?
Thank You
vragen / antwoorden
Zegen hen (korte versie opw 710)
belijdeniscadeaus
Belijdenis

geven
gebed
collecte

gaan
Dankt, dankt nu allen God (GK06, gz 141)
zegen