Dienst met persoonlijke geloofsbelijdenissen

Dienst met persoonlijke geloofsbelijdenissen

vooraf:
Laat het feest zijn (opw 553, mmv band)

komen
welkom
stilte
gezongen votum
groet
Onze schuilplaats is God (opw 847)

buigen
Matteüs 22:37-40
De Heer is mijn herder (lb 23b:1,2,5)

horen
gebed
start kinderkringen (gr.1-3, 4-5)
Efeziërs 2:6-10
I surrender (Hillsong)
Gods kunstwerk (preek vanuit Efeziërs 2:10)
dnp 139:5,6,8
einde kinderkringen

belijden
getuigenissen
vragen / antwoorden / zegen
Vervuld van uw zegen (lb 425)
belijdeniscadeaus
Jezus Overwinnaar (opw 832)

geven
gebed
collecte (stichting Newbornlife)

gaan
Geef mij uw wijsheid (opw 520:2)
zegen