Dienst met publieke geloofsbelijdenis

Dienst met publieke geloofsbelijdenis

komen
welkom
gezongen votum
groet
Mijn herder (Sela)

buigen
schuldbelijdenis
ps 22:1
genadeverkondiging
ps 22:2

horen
gebed
Onder, boven, voor en achter (kidsopw 211)
start kinderkringen (gr.1-3, 4-5)
Psalmen 121
Door God gedragen (verkondiging vanuit Psalmen 121)
ps 121:1,4
einde kinderkringen

belijden
getuigenis
vragen / antwoorden / zegen
ps 134:3
belijdeniscadeau

geven
gebed
collecte (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht)

gaan
Ik zal er zijn (Sela)
zegen