Dienst op eeuwigheidszondag

Dienst op eeuwigheidszondag

lied vooraf:
dnp 73:7

__

komen
stilte
votum
groet
Onze schuilplaats is God (opw 847)

buigen
Matteüs 22:37-40
gebed

horen
Stil maar, wacht maar
start kinderkringen (gr. 3/4, 6/7)
1 Tessalonicenzen 4:13-18
verkondiging (Leviticus 19:27-28)
dnp 16
einde kinderkringen

gedenken
Es ist nun aus mit meinem Leben 3,4 (J.S. Bach)
ps 90:1
wij herinneren de namen
De mensen die we missen (Sela)

geven
gebed
collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus)

gaan
gz 209:2,3
zegen