Een jeugdkring in de Bijbel

Een jeugdkring in de Bijbel

komen
* stilte
* Votum en groet (Sela, mmv band)

buigen
* 10 geboden
* ps 78:1,2
* gebed

horen
* Jozua 4:1-8, 19-24
* Een jeugd-kring in de Bijbel
* Familie (opw 767, mmv band)

geven
* uitleg jeugdkringen
* gebed
* collecte (diaconie: stichting MAF)

gaan
* Ga met God (lb 416)
* zegen