Een stukje land in Anatot

Een stukje land in Anatot

komen
gezongen votum
groet
gz 132 (GK06, Dank u voor deze nieuwe morgen)

buigen
10 geboden
ps 119:52,53,54

horen
gebed
start kinderkringen (gr.1 en gr.3/4)
Jeremia 32:1-15
Een stukje land in Anatot
dnp 16:2,3

geven
gebed
collecte (Drenthe Mission: kerken Venezuela)

gaan
gz 141 (GK06, Dankt, dankt nu allen God)
zegen