Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

komen
stilte
votum
groet
dnp 43:2,3

buigen
Romeinen 13:8-10
gebed

horen
start kinderkringen (gr. 3/4, 7/8)
Jesaja 40:1-11
Troost (overdenking bij HC zondag 1 en 22)
einde kinderkringen

gedenken
Stil (opw 695)
gedicht
Actus Tragicus – Sinfonia (J.S. Bach)
wij herinneren de namen
De mensen die we missen

geven
gebed
collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus)

gaan
lb 416:1,3,4
zegen