Engelen dienen ons om Christus te dienen

Engelen dienen ons om Christus te dienen

komen
stilte
votum
groet
gezang 132

buigen
schuld/genade
psalm 32:1,2

horen
gebed
Engelen (Elly & Rikkert)
start kinderkring
Hebreeën 1 (NBV21)
Engelen dienen ons om Christus te dienen (Hebreeën 1:14 NBV21)
liedboek 405

geven
gebed
collecte

gaan
liedboek 103a:1,4
zegen

Vorige
Marcus 6: 20
Volgende
Dankuur