Ester

Ester

Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 93:1,2,3 De Heer regeert, bekleed met majesteit
Gebed
Inleiding op het boek Ester
Zingen: Ps. 2:1,2 (DNP) Wat willen al die wereldleiders toch, met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Schriftlezing: Ester 1

Kindermoment

Verkondiging
Zingen: LB 1009:1,2,3 – O lieve Heer, geef vrede
Gods leefregels
Zingen: GK 169:1,2,3 – Wees eerlijk, doe de mensen recht
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 72:1,2,6 O God wil aan de koning schenken, uw recht en wijs beleid
Zegen