Geen vrede zonder recht

Geen vrede zonder recht

vooraf:
Groot is uw trouw, o Heer (gk06, gz 160)

komen

welkom
votum
groet
De kerk van alle tijden (gk06, gz 119:1,2,5)

horen

gebed
U bent die U bent
start kinderkring (gr.4-5, 6-8)
Psalmen 85
Geen vrede zonder recht (overdenking bij Psalmen 85:11)
dnp 85:3
einde kinderkring

vieren
uitleg avondmaal
gebed
geloofsbelijdenis: gz 175a
rondgang (+ lb 912)

geven
gebed
collecte (Congo)

gaan
dnp 75:1
zegen