Geen woord te veel

Geen woord te veel

komen
stilte
gezongen votum
groet
Wat houd ik van uw huis (opw 715)

buigen
10 geboden
dnp 119:1,2

horen
gebed
Lees je Bijbel, bid elke dag
start kinderkring(en)
Psalmen 119:1-3, 9-10, 15-18
Geen woord te veel (verkondiging)
dnp 119:4,5,23,33
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (Evangelie & Moslims)

gaan
dnp 119:42,43
zegen