Gefeliciteerd wie verdriet heeft – zondag 11 oktober 2020

Gefeliciteerd wie verdriet heeft – zondag 11 oktober 2020

komen
* votum
* groet
* dnp 93:1,3

horen
* gebed
* kindermoment
* Jesaja 61:1-3a
* Matteüs 5:1-10
* Van u is het koninkrijk 2: Gefeliciteerd wie verdriet heeft (Matteüs 5:4)
* dnp 56:3,4

geven
* Apostolicum
* Onze Vader
* collecte (diaconie: Wit-Rusland)

gaan
* zegen
__

samenzang buiten: Zoek eerst het koninkrijk van God

Klik hier voor de beamteksten.