Gevangenen bezoeken

Gevangenen bezoeken

komen
* votum
* groet
* gz 131:1,4,7,8,9 (GK06)

horen
* Matteüs 25:31-36, 40
* Hebreeën 13:1-3
* Gevangenen bezoeken (Matteüs 25:36c)
* ps 146:1,5

geven
* 10 geboden
* preek-in-de-week
* opw 705
* gebeden
* collecte (gevangenenzorg Nederland)

gaan
* lb 425
* zegen