God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

kind- en gezinsdienst
___

komen
* stilte
* votum
* groet

buigen
* tien geboden
* Laat de kinderen tot Mij komen (gz 160)

horen
* gebed
* Handelingen 16:9-15 (BGT)
* God doet de deur open (preek over Lydia)
* Is je deur nog op slot?

vieren
* uitleg doop
* doop Benthe Sarah van der Steen
* Zegen voor de kinderen (Sela)

geven
* gebed
* collecte (diaconie)

gaan
* Dank u dat u hebt willen spreken (GK06, gz 132:5,6)
* zegen
____