God eist hartelijkheid tussen de generaties

God eist hartelijkheid tussen de generaties

komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 42a

buigen
10 geboden
dnp 78:1,2

horen
gebed
Is je deur nog op slot
start kinderkringen (gr 1/2, 5/6)
Maleachi 3:22-24
God eist hartelijkheid tussen de generaties (verkondiging vanuit Maleachi 3:24)
dnp 105:1,3

geven
presentatie jeugdkringen
gebed
collecte (Eleos)

gaan
Gebed om zegen (opw 710)
zegen