God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet

Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning

Wet

Gebed

Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22

Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)*

Verkondiging; God kan jou ook gebruiken! 

Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven

Zegen van God