God zorgt, zodat jij kunt zorgen

God zorgt, zodat jij kunt zorgen

Welkom
Drempellied: Elk uur, elk ogenblik
Lied van aanbidding: The Psalm Project 68
Gebed
Kyrië: Have mercy on us
Gloria: Liedboek 302: 1, 2, 3, 4
Lucas 12: 13-34
Verkondiging: ‘God zorgt, zodat jij kunt zorgen’
Lied van inkeer: Sela – gebed om vrijheid
Gebed
Opwekking 805
Zegen
Collectedoel