Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

vooraf
Als dichtbij de oorlog dreigt
___

komen
stilte
votum
groet
lb 587:1,2,3

horen
gebed
Hebreeën 9:1-15
ps 65:2
Marcus 15:22-39
Jezus zorgt voor vrij entree (Marcus 15:38)
ps 65:3

geven
Heid. Catechismus 15/39, 16/43
gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen)
Onze Vader
collecte (Drenthe Mission: kerk Brazilië)

gaan
zegen
Als alles duister is (Taizé)
stilte

Vorige
Palmzondag
Volgende
Paasfeest