Goede vrijdag

Goede vrijdag

komen
stilte
votum
groet
dnp 22:1,3,7

horen
gebed
Waak en blijf bidden (Sela)
Matteüs 27:27-37
verkondiging vanuit Matteüs 27:45-50

geven
Dordtse Leerregels II/3-4
gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen)
Onze Vader
collecte (diaconie: Gevangenenzorg Nederland)

gaan
zegen
Via Dolorosa (Sela)
stilte