Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

komen
Via Dolorosa (Sela)
stilte
votum
groet
ps 43:3,4,5

horen
gebed
Johannes 19:17-30
Zie het kruis (opw 657)
verkondiging vanuit Johannes 19:23-27

geven
Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 20
dnp 22:1,5,7
Onze Vader
collecte (gevangenenzorg)

gaan
zegen
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706: begin)
stilte