Goede vrijdag

Goede vrijdag

Getsémane (Sela)
stilte
welkom
Jezus, leven van mijn leven (gz 89:1, GK06)

gebed
ps 31:1,2,3
Lucas 23:44-46
Vader, in uw handen leg ik mijn geest (Lucas 23:46a)
Iedere nacht verlang ik naar u (Taizé)

Dordtse Leerregels II/3
Ja, amen, ja (gz 155:4, GK06)
Onze Vader
collecte (zending/evangelisatie)

zegen
Stil, mijn ziel wees stil (opw 717)
stilte