Hemels groen 1 – Van de HEER is de aarde

Hemels groen 1 – Van de HEER is de aarde

komen
stilte
gezongen votum
groet
gz 132:1,3,4,6 (GK06, Dank U voor deze nieuwe morgen)

buigen
10 geboden
dnp 19:1,3

horen
gebed
God is een Kunstenaar
start kinderkringen (gr.3/4, 7/8)
Psalmen 24
Hemels groen 1: Van de HEER is de aarde (verkondiging vanuit Psalmen 24:1)
dnp 102:6
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (Halabuda)

gaan
gz 254 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
zegen