Hemelvaartsfeest

Hemelvaartsfeest

vooraf:
Juich, want Jezus is Heer (opw 174)

komen
votum
groet
gz 215:1,2,3

Woord
gebed
We zullen gaan
Handelingen 1:9-14
ps 20:3,4
Romeinen 8:31-39
Jezus zien na Hemelvaart (Romeinen 8:34 – ‘Jezus zien’ deel 7)

antwoord
Koning Jezus (opw 401)
dankgebed
collecte (NB: anders dan eerder aangekondigd!): Shalom Universiteit Congo

gaan
gz 215:4,5
zegen