Hemelvaartsfeest

Hemelvaartsfeest

komen
gezongen votum
groet
gz 215:1,3,4,5 (De dag van onze vorst brak aan)

Woord
gebed
Ik moet weggaan
Handelingen 1:1-11
ps 110:1,2,3
Handelingen 1:11
lvk 234 (Al heeft Hij ons verlaten)

antwoord
NGB artikel 37 – 1e alinea
Laat ons nu de loopbaan lopen (tekst: zie onder, wijs: lvk 459)
dankgebed
collecte (St. Steun Reformatie Oostenrijk)

gaan
lb 425
zegen

__

1 Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.

2 In de wedloop van het leven,
blijft verborgen hoeveel tijd,
ons van boven wordt gegeven,
tot de grens der eeuwigheid.

4 Laat ons dan de wedloop lopen,
in geloof van meet af aan,
dat wie deze loopbaan lopen,
pure vreugde binnengaan.

Volgende
Dienst 12 mei