Hemelvaartsfeest

Hemelvaartsfeest

komen
* votum
* groet
* ps 47

Woord
* gebed
* Lucas 24:44-53
* lb 316:1,4
* Jezus’ vertrek brengt ons dichter bij God (Lucas 24:50-53)

antwoord
* Ned. Geloofsbelijdenis art.26a
* gz 78:3 (GK06) en lb 663 (wijs: GK06 gz.78)
* Onze Vader
* collecte (kerk)

gaan
* opw 710
* zegen

De dienst kunt u kijken door te klikken op deze link