Het hart van …

Het hart van …

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
Psalm 100 DNP
Gebed
Kindmoment – Gebruiksaanwijzing bij het leven
Kinderlied – Gezang 234
Johannes 21: 15-19
Preek
Psalm 86: 4 en 5
Gebed
Collecte
Slotlied: Gezang 233
Zegen

Vorige
Avondmaal