Het Nieuwe Leven

Het Nieuwe Leven

Welkom
Ps. 42: 1, 2 en 3
Gebed Lezen: Joh 5: 18-30
Overdenking
Belijden: Heer U bent mijn leven
Voorbede
Slotlied: 769: 1, 2 en 6 “Eens als de bazuinen klinken”
Zegen
Collecte-dia