Hoe is God? (4)

Hoe is God? (4)

welkom
God, hoe graag zou ik weer komen (naar ps 42)
gebed
kindermoment
Ezechiël 1:22-28
Johannes 1:14
Hoe is God? – 4
Wij knielen voor uw zetel neer (gz 211)
Apostolicum
gebed
collecte
preek-in-de-week
zegen
U, lam van God, wij loven u (gz 212)

Vorige
Biddag