Hoop

Hoop

Zingen Lied 479 : “Aan U behoort, o Heer der heren” (liedboek 1973)

Welkom

Zingen: Gz. 147: 1,2 en 4 ‘Maak muziek voor God de Vader’

Kindermoment

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing: Jesaja 63: 19b – 64: 8 en Marcus 13: 24 – 37

Zingen: NLB 462: 1-6 ‘Zal er ooit een dag van vrede…?

Overdenking

Dankgebed – voorbeden

Collecte

Voordat we de zegen van God ontvangen, klinkt het lied van Bach (484) over de komst van Jezus onze Heer:
Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange?

Zegen